"Talsu Vēstis", SIA, laikraksts

Jaunā 17a, Talsi, Talsu n., LV-3201

63222025

Atslēgvārdi
Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu laikraksta izdošana. Reklāmas
un foto pakalpojumi. Laikraksts iznāk trīs reizes nedēļā: pirmdien,
trešdien, piektdien. Sludinājumi, reklāma. Reklāmas ievietošana Kurzemē.